~@>มีข่าวมาแจ้งครับ<@~

posted on 20 Jan 2009 15:39 by autumn555 in Helthy

สวัสดีครับ หายไปนาน ขอเอาข่าวล่าสุดมาให้อ่านกันครับ ฟอร์เวิร์ดเมล์เหมือนเดิมครับ 

โครงการสมานฉันท์อาสาสมัครแพทย์พยาบาลไทย-นานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา
(HEALING THE CHILDREN-MIDLANTIC, INC)

ผ่าตัดรักษาพยาบาลฟรี ณ โรงพยาบาลตำรวจ และ คณะแพทย์ศาสตร์วชิระ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม
2  กุมภาพันธ์ 2552
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..


       กลุ่มแพทย์ไทยและสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกาจะจัดโครงการแพทย์อาสาสมัครนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา มาให้บริการทางการแพทย์แก่เด็กพิการ ประชาชนผู้ทุพพลภาพและพิการมาแต่กำเนิด ผู้ที่มีรายได้น้อย คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม
2 กุมภาพันธ์ 2552   โดยผู้ป่วยคนพิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  ถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 77 พรรษาในปีพุทธศักราช 2552 นี้ โดยโรคที่รับรักษามีดังนี้ คือ
1.ปาก-จมูกแหว่ง เพดานโหว่ แขนขาพิการ

2.ผู้ป่วยพิการโรคตา อาทิ ต้อกระจก ตาเข หนังตาตก ฯลฯ

โครงการนี้จะใช้โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลวชิระ เป็นศูนย์การรักษาพยาบาล ระหว่างวันที่ 26 มกราคม
2 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้สนใจเข้าร่มโครงการติดต่อได้ที่ บจ.เมืองไทยประกันภัย โทร 1484 (ไม่ต้องกด 02) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

ขอบคุณทุกคนที่แวะมาอ่าน และนำไปบอกต่อครับ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ด้วยนะครับ ^^

Comment

Comment:

Tweet