สวัสดีครับ วันนี้ไ ด้รับเมล์แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ควรเผยแพร่ เผื่อใครหาอยู่ครับ หรือไม่ก็ รบกวนไปบอกต่อด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 
ขอความกรุณาช่วย Forward mail ฉบับนี้ให้ด้วยนะคะ
mail 1 ฉบับที่ส่งไป อาจจะช่วยให้ชีวิตใหม่ และ/หรือ ให้โอกาสแก่ใครบางคนได้ค่ะ


ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็ก ที่เป็นโรคหัวใจ (โปรดส่งต่อ...) รับผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ (โปรดส่งต่อ...) 
ถึงเพื่อน ๆ ทุกคน ช่วยส่งเรื่องนี้ต่อไปเรื่อย ๆ
 
จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็
นโรคหัวใจมาก ๆ เลยค่ะ
 
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ส่
งไปค่ะ 
หัวเรื่อง : รับผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็
นโรคหัวใจ
 
องค์กร 
มูลนิธิขนส่งความรัก  สาขาประเทศไทย 
ที่อยู่ : 
1-3 ซ.พร้อมมิตร สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. : 
02-662-401201-923-4042, 01-831-3143 


สวัสดีครับ/ค่ะทุก ๆ ท่าน 
ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งเกิ
ดสงครามเกาหลี
 
และประเทศไทยได้ช่วยส่งกำลั
งทหารมาร่วมรบ
 
ซึ่งประชาชนเกาหลียังระลึกอยู่
เสมอ
 
ขณะนี้ สมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่
ในประเทศเกาหลี
 
ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อช่วยเหลื
อเด็กที่อาจจะเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคหัวใจ
 
การรณรงค์ดังกล่
าวทำโดยการขายหมากฝรั่งอันละ 
3-บาท 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1986 เป็นต้นมา ยอดบริจาคที่ได้รับ คิดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 60 ล้านบาท    
และรายได้ดังกล่าวสามารถช่
วยเหลือเด็กที่เป็นโครหัวใจได้ถึง 
900 คน 
ในปัจจุบัน มูลนิธิขนส่งความรักได้เข้ามาตั
้งสาขาประเทศไทย
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลื
อเด็กไทยที่เป็นโรคหัวใจเช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กชาวเกาหลี

มูลนิธิจะสนับสนุนโอกาสให้เด็
กที่เป็นสมาชิกเข้ารับการรักษาที่ประเทศเกาหลีเพื่อให้มีชีวิตใหม่และมีสุขภาพดี
 
กรุณาติดต่อมูลนิธิของเราได้
ตลอดเวลา ทางมูลนิธิยินดีจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบำบัดรักษาโรคอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็กเหล่านั้นแม้เพียง 
คน ก็ตาม ข้อตกลงสำหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
1. 
อายุ : เป็นเด็กสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 0 -15 ปี 
2. 
รายได้ของครอบครัว : ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
3. 
ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปผ่าตัดที่ประเทศเกาหลี 
4. 
มูลนิธิขนส่งความรักประเทศเกาหลีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดทั้งหมด 
5. 
มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเครื่องบินที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลี 
ประธานสาขาประเทศไทย : อธิการโบสถ์ 
Lee Kyu Sik 
รองประธานสาขาประเทศไทย : 
Dr. Kim Se Hyun 
ผู้จัดการ : 
Choi Young Mi 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน : 
Kwon Eun Suk
 

Comment

Comment:

Tweet

ก่อนอื่นขอตอบที่เม้นเราก่อนนะ
ถูกต้องนะคร้าบ
Yoshiki
ที่ว่าคือท่านYoshiki ณ X-Japan ค่ะ
........................
โครงการนี้หน้าสนใจดีนะ
ขอให้เด็กที่เป็นโรคหัวใจได้รับโอกาสนี้ทีเถอะ

#1 By Miharu on 2008-11-24 11:21